Mariusz Fultyn – ImLovingCrypto

G20 w celu ustanowienia standardów dla globalnych ram regulacyjnych dotyczących kryptografii

regulacje

25 lutego grupa 20 największych gospodarek świata, znana pod wspólną nazwą G20, ogłosiła, że ​​Rada Stabilności Finansowej (FSB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) dostarczy dokumenty i zalecenia ustanawiające standardy dla globalnych ram regulacyjnych dotyczących kryptowalut.

Oczekuje się, że Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikuje swoje zalecenia do lipca 2023 r. w sprawie regulacji, nadzoru i nadzoru nad globalnymi monetami typu stablecoin, działaniami i rynkami aktywów kryptograficznych, zgodnie z dokumentem zawierającym podsumowanie wyników spotkania z ministrowie finansów i prezesi banków centralnych.

Oczekuje się, że następny zestaw wytycznych zostanie opublikowany dopiero we wrześniu 2023 r. W tym czasie FSB i MFW mają wspólnie dostarczyć „dokument podsumowujący obejmujący makroekonomiczne i regulacyjne aspekty aktywów kryptograficznych”. W tym samym miesiącu Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) planuje opublikować kolejne badanie dotyczące „możliwych makrofinansowych konsekwencji szerokiego przyjęcia” cyfrowych walut banku centralnego (CBDC). Poniżej znajduje się fragment oświadczenia wydanego przez G20: „Z niecierpliwością czekamy na dokument podsumowujący MFW-FSB, który będzie wspierał skoordynowane i kompleksowe podejście polityczne do aktywów kryptograficznych, biorąc pod uwagę perspektywy makroekonomiczne i regulacyjne, w tym pełną zakres zagrożeń stwarzanych przez aktywa kryptograficzne”.

Ponadto BIS przedstawi dokument, w którym omówione zostaną kwestie analityczne i koncepcyjne, a także potencjalne techniki redukcji ryzyka związane z aktywami kryptograficznymi. Tekst nie zawiera informacji o terminie złożenia niniejszego raportu. Wykorzystanie aktywów kryptowalutowych do finansowania operacji terrorystycznych będzie również badane przez finansową grupę zadaniową powołaną przez G20.

W trakcie wydarzenia sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen powiedziała, że ​​„niezbędne jest wprowadzenie solidnych ram regulacyjnych” dla działań związanych z kryptowalutami. Oprócz tego podkreśliła, że ​​naród nie opowiada się za „całkowitym zakazem działalności kryptograficznej”. W krótkiej rozmowie z reporterami na marginesie głównego wydarzenia dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgieva zasugerowała, że ​​kraje G20 muszą mieć możliwość zdelegalizowania kryptowalut.

G20 ogłosiła, że Rada Stabilności Finansowej (FSB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) będą działać wspólnie w celu ustanowienia globalnych ram regulacyjnych dla kryptowalut. Oczekuje się, że pierwsze zalecenia zostaną opublikowane przez FSB w lipcu 2023 roku, a następne zostaną przedstawione we wrześniu 2023 roku przez FSB i MFW. MFW planuje również opublikować badanie dotyczące „możliwych makrofinansowych konsekwencji szerokiego przyjęcia” cyfrowych walut banku centralnego (CBDC).

BIS przedstawi dokument omawiający kwestie analityczne i koncepcyjne, a także potencjalne techniki redukcji ryzyka związane z aktywami kryptograficznymi. Wykorzystanie kryptowalut do finansowania operacji terrorystycznych zostanie również badane przez finansową grupę zadaniową powołaną przez G20.

Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, Janet Yellen, podkreśliła potrzebę wprowadzenia solidnych ram regulacyjnych dla działań związanych z kryptowalutami. Jednocześnie podkreśliła, że USA nie opowiadają się za całkowitym zakazem działalności kryptograficznej. Dyrektor zarządzająca MFW, Kristalina Georgieva, sugeruje, że kraje G20 muszą mieć możliwość zdelegalizowania kryptowalut.

W świetle tych doniesień wydaje się, że kraje G20 przyjmują bardziej zdecydowane stanowisko wobec regulacji kryptowalut. Istnieją poważne obawy dotyczące wykorzystania kryptowalut do finansowania działań terrorystycznych oraz nielegalnych działań, dlatego koordynowane podejście do regulacji wydaje się być krokiem w dobrą stronę. Niezbędne jest jednak znalezienie równowagi pomiędzy regulacją a innowacjami, aby zapewnić, że rozwój kryptowalut nie zostanie zahamowany.

Wprowadzenie solidnych ram regulacyjnych może również pomóc w budowaniu zaufania do kryptowalut, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju rynku. Jednak kraje G20 muszą działać szybko i skutecznie, aby uniknąć sytuacji, w której kryptowaluty będą działać poza granicami regulacji i nadzoru.

Udostępnij post :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz ostatnie wpisy:

Masz pytania?

Na codzień zajmuję się edukacją osób stawiających pierwsze kroki na rynku kryptowalut. Chcę pokazać technologię blockchain oraz kryptowaluty od tej dobrej strony.