Mariusz Fultyn – ImLovingCrypto

Licencja a wpis do rejestru

prawo

Działalność kryptowalutowa nie jest działalnością regulowaną, a napewno nie w Polsce. Organy regulacyjne stają przed dylematem, ponieważ muszą wybierać pomiędzy osiągnięciem integralności rynku, umożliwieniem innowacji i ustanowieniem jasnych zasad. W najlepszym wypadku jednostki zajmujące się wprowadzaniem rozporządzeń, mogą wybrać tylko dwie z tych trzech opcji.
Trafiłem na ciekawą publikację Marcina Danieckiego w którym wyjaśnia czym jest licencja, a czym wpis do rejestru.
Czy wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi w zakresie walut wirtualnych to licencja? Przeanalizujmy zatem:

„Czym jest licencja? Licencja to de facto zezwolenie na prowadzenie danej działalności. Taka jakby „homologacja”, gdzie organ państwowy po dokonaniu formalnego i merytorycznego due dilligence jednoznacznie rozstrzyga – najczęściej w formie decyzji administracyjnej – o zezwoleniu (bądź odmowie) danemu wnioskodawcy na prowadzenie w kraju, w którym ten organ ma siedzibę, określonego typu działalności. I to tej konkretnej działalności a nie pobocznej. Na przykład, bank – działający w ramach zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych – nie może świadczyć usług jako instytucja inwestycyjna, jeśli na tą drugą działalność nie ma stosownego zezwolenia. Dlaczego? Bo obie działalności wymagają posiadania zezwolenia w ramach, tzw. reglamentacji uprawnień. By działalności te prowadzić trzeba udowodnić spełnianie wielu wymogów, jak np.: formy prawnej, posiadanie środków finansowych, odpowiednich kadr, polityk bezpieczeństwa itp. itd. Dopiero wtedy można spodziewać się uzyskania zezwolenia na prowadzenie danego typu działalności. Działalność w zakresie walut wirtualnych jest działalnością regulowaną, na zasadach ogólnych, jedynie po wpisaniu do właściwego rejestru, tj. podania: nazwy podmiotu, nr NIP i KRS, osoby reprezentującej, rodzaju świadczonych usług, potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej i złożenia stosownego oświadczenia. Łączny koszt: 633 PLN. Wszystko.

Czym jest wpis do rejestru? Jest to właściwie komunikat państwa, iż „Wiemy, że oni prowadzą tutaj określoną działalność, bo poinformowali nas o tym, gdyż pod rygorem sankcji finansowej wymagała tego od nich ustawa szczególna. Po formalnej weryfikacji wniosku wpisaliśmy ich na branżową listę podmiotów, prowadzących tą działalność.” I to wszystko. Rejestr natomiast nie mówi nic o tym, że „Informujemy, że sprawdziliśmy ich i zezwoliliśmy im na działalność na naszym terytorium.”, o ile rzecz jasna wpisanie do takiego rejestru nie jest częścią udzielenia takiego zezwolenia. Per analogiam można to porównać do zawodowego przewozu osób i mienia. By móc to robić trzeba mieć stosowną koncesję (zezwolenie), zaś sam wpis do rejestru posiadaczy praw jazdy nie jest wystarczający. Do zastanowienia się pozostaje jednak czy wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych nie jest tak w istocie spisem różnych „niehomologowanych przewoźników” działających na styku technologii i rynku finansowego. Formalnej licencji (zezwolenia) nie ma, a jednak państwo wie, że po drogach poruszają się takie pojazdy przewożące osoby i mienie.”

Coraz więcej podmiotów musi spełniać warunki regulacyjne kraju w którym prowadzi działalność pod rygorem wysokich kar, czy zamknięcia działalności. Wymagane dokumenty, pozwolenia czy licencje są jednym z tych warunków. Nam osobom inwestującym na rynku pozostaje baczne obserwowanie oraz przyglądanie się każdemu projektowi w który chcemy zainwestować.

Udostępnij post :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz ostatnie wpisy:

Masz pytania?

Na codzień zajmuję się edukacją osób stawiających pierwsze kroki na rynku kryptowalut. Chcę pokazać technologię blockchain oraz kryptowaluty od tej dobrej strony.