Mariusz Fultyn – ImLovingCrypto

London is going to host the Largest Crypto & Blockchain Conference!

Blockchain Economy London Summit

After 4-years of its successful events chain despite the bear market, the Blockchain Economy Summit’s 6th edition is scheduled for February 27-28, to be held in London, UK. This Major crypto event in the UK will host more than 3,000 attendees from 65 countries. As one of the main  financial centres of the world, London is now also going to serve as a global hub for crypto industry. This is precisely why London is chosen to be one of the primary locations for the international Blockchain Economy Summit series. The UK Prime Minister Rishi Sunak highlighted that making the UK crypto hub is now on his agenda: “It’s my ambition to make the U.K a global hub for crypto-asset technology”.

Previous editions of Blockchain Economy Summits were sponsored and attended by major players such as Crypto.com, Gate.io, Kucoin, BitMEX, Kraken, MicroStrategy, Microsoft, Amazon, Polygon, Meta and others. After 3 years of their continuous partnerships with the Blockchain Economy Summit, this year OKX announced its Exclusive Title Sponsorship for all Blockchain Economy Events of 2023, including the upcoming London Summit. It is important to note that OKX was the first transparent cryptocurrency exchange to release the proof of their reserves after the FTX collapse. The Exchange is now available in more than 192 countries. 

 

Among the notable names of the Blockchain Economy London Summit Speakers are:

 

 • Dr. Lisa Cameron – the Member of UK Parliament, Chair of the Crypto and Digital Asset APPG
  • Lennix Lai – Managing Director, Financial Market at OKX
  • Lex Sokolin – Head Economist at Consensys
  • Delphine Forma – Compliance Manager at BitMex
  • Pieter Vanhove – Program Manager Security & Governance Azure Database Platform at Microsoft
  • Daniel Antcliff – Head of Operations at Gate.io
  • Michela Silvestri – Institutional Business Development, Huobi Global
  • Adrian Zduńczyk – Chartered Market Technician, Founder of The Birb Nest
  • Fred Zhou – Lead Solution Architect at Alibaba Cloud Intelligence Europe
  • David Palmer – Business Blockchain Lead at Vodafone
 • Prashant Malik – Senior Technology Lead, Digital Assets at HSBC
 • Konstantinos Adamos – Senior Legal Counsel at Revolut

 

and many others. Full list of the Event speakers is available: https://blockchaineconomy.london/speakers

This highly anticipated Blockchain Event will be hosted by BBC, Sky and Bloomberg’s Financial Commentator Victoria Scholar. Key aspects of industry such as: Investing in Cryptocurrencies; Trading techniques in bear markets; De-Fi; Crypto Exchanges and regulations to protect user funds; Regulation of virtual assets/cryptocurrencies worldwide and in UK; Bitcoin; Blockchain Gaming; Web 3; Tokenization; Institutional Adoption of Blockchain technologies; Importance of NFTs; The New Reality with Metaverse; AI will be discussed on the Conference stage for 2 days. 

Alongside the conference, the event also offers extensive networking opportunities, 1:1 meetings with institutionalized organizations; VIP meetings and NFT Gallery where you can enjoy all the beauty of contemporary digital arts.

 

Do not miss out follow our:

Twitter: https://twitter.com/BEconomy_HQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/teklip/

 

Tickets: https://blockchaineconomy.london/tickets 

15% OFF Promo code on Standard Tickets: BELONDON15

Last sponsorship packages: https://blockchaineconomy.london/why-sponsor 

Date: February 27-28, 2023

Venue: Magazine London

Event Hashtag: #BESUMMIT

 #BESUMMITLondon2023

 

POLISH LANGUAGE:

Londyn będzie gospodarzem największej konferencji Crypto & Blockchain!

Po 4 latach udanej sieci wydarzeń pomimo bessy, 6. edycja Blockchain Economy Summit zaplanowana jest na 27-28 lutego, która odbędzie się w Londynie w Wielkiej Brytanii. To duże wydarzenie kryptowalutowe w Wielkiej Brytanii będzie gościć ponad 3000 uczestników z 65 krajów. Jako jedno z głównych centrów finansowych świata, Londyn będzie teraz służył również jako globalne centrum przemysłu kryptograficznego. Właśnie dlatego Londyn został wybrany na jedną z głównych lokalizacji międzynarodowej serii Blockchain Economy Summit. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podkreślił, że utworzenie brytyjskiego centrum kryptograficznego jest teraz w jego programie: „Moją ambicją jest uczynienie z Wielkiej Brytanii globalnego centrum technologii kryptowalut”.

Poprzednie edycje Blockchain Economy Summits były sponsorowane i brane pod uwagę przez głównych graczy, takich jak Crypto.com, Gate.io, Kucoin, BitMEX, Kraken, MicroStrategy, Microsoft, Amazon, Polygon, Meta i inni. Po 3 latach nieprzerwanej współpracy z Blockchain Economy Summit, w tym roku OKX ogłosił wyłączne sponsorowanie tytularne dla wszystkich wydarzeń Blockchain Economy w 2023 r., w tym nadchodzącego London Summit. Należy zauważyć, że OKX była pierwszą przejrzystą giełdą kryptowalut, która opublikowała dowód swoich rezerw po upadku FTX. Giełda jest obecnie dostępna w ponad 192 krajach.

Wśród godnych uwagi nazwisk prelegentów Blockchain Economy London Summit są:

Dr Lisa Cameron – posłanka do brytyjskiego parlamentu, przewodnicząca APPG Crypto and Digital Asset
Lennix Lai – Dyrektor Zarządzający ds. Rynku Finansowego w OKX
Lex Sokolin – główny ekonomista w Consensys
Delphine Forma – kierownik ds. zgodności w BitMex
Pieter Vanhove — kierownik programu ds. zabezpieczeń i zarządzania Azure Database Platform w firmie Microsoft
Daniel Antcliff – szef operacji w Gate.io
Michela Silvestri — rozwój biznesu instytucjonalnego, Huobi Global
Adrian Zduńczyk – Dyplomowany Technik Rynku, Założyciel The Birb Nest
Fred Zhou – główny architekt rozwiązań w Alibaba Cloud Intelligence Europe
David Palmer – Business Blockchain Lead w Vodafone
Prashant Malik — starszy kierownik ds. technologii, zasoby cyfrowe w HSBC
Konstantinos Adamos – starszy radca prawny w Revolut

i wiele innych. Pełna lista prelegentów wydarzenia dostępna jest tutaj.
To bardzo oczekiwane wydarzenie Blockchain będzie prowadzone przez komentatorkę finansową BBC, Sky i Bloomberga, Victorię Scholar. Kluczowe aspekty branży, takie jak: Inwestowanie w kryptowaluty; Techniki handlu na rynkach niedźwiedzi; de-fi; Giełdy kryptowalut i przepisy chroniące fundusze użytkowników; Regulacja aktywów wirtualnych/kryptowalut na całym świecie iw Wielkiej Brytanii; bitcoiny; gry oparte na łańcuchu bloków; Sieć 3; tokenizacja; Instytucjonalna adopcja technologii Blockchain; Znaczenie NFT; Nowa rzeczywistość z Metaverse; AI będzie omawiane na scenie Konferencji przez 2 dni.
Oprócz konferencji wydarzenie oferuje również szerokie możliwości nawiązywania kontaktów, spotkania 1: 1 z organizacjami zinstytucjonalizowanymi; Spotkania VIP i Galeria NFT, w której możesz cieszyć się całym pięknem współczesnej sztuki cyfrowej.

Bilety: https://blockchaineconomy.london/tickets
15% ZNIŻKI Kod promocyjny na bilety standardowe: BELONDON15
Ostatnie pakiety sponsorskie: https://blockchaineconomy.london/why-sponsor
Data: 27-28 lutego 2023 r
Miejsce: Magazyn Londyn
Hashtag wydarzenia: #BESUMMIT
#BESUMMITLondon2023

Udostępnij post :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz ostatnie wpisy:

Masz pytania?

Na codzień zajmuję się edukacją osób stawiających pierwsze kroki na rynku kryptowalut. Chcę pokazać technologię blockchain oraz kryptowaluty od tej dobrej strony.